Bài tập đơn chất halogen có hướng dẫn – Khối 10

Đề thi Hóa khối 10
 

Câu hỏi 1

Nung 8,1gam bột nhôm với 381gam iot , biết hiệu suất phản ứng là 80%. Lượng muối Iotua nhôm thu được là (I=127 đvC):

         

Đáp án 1 A: 81,6g
Đáp án 2 B: 97,92g
Đáp án 3 C: 65,28g
Đáp án 4 D: 102g
Đáp án đúng B
Trả lời                   2Al   +     3I2                      2AlI3

Ban đầu: 0,3 mol    1,5mol . Dựa vào tỉ lệ mol nên Al hết , Iot dư.

Phản ứng 0,3 mol →0,45 mol x=0,3 .80%=0,24 mol

Khối lượng muối =0,24.(27+127.3)=97,92 gam

 

   

 

Câu hỏi 2 Tính oxi hóa của Br2:

 

Đáp án 1 A: mạnh hơn Flo nhưng yếu hơn Clo.
Đáp án 2 B: mạnh hơn Clo nhưng yếu hơn Iot
Đáp án 3 C: mạnh hơn Iot nhưng yếu hơn Clo
Đáp án 4 D: mạnh hơn Flo nhưng yếu hơn Iot
Đáp án đúng C
Trả lời Thứ tự các nguyên tố F, Cl, Br, I.

Trong 1 nhóm A theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính phi kim giảm, độ âm điện giảm nên tính oxi hóa giảm

F > Cl > Br > I.

Nên đáp án đúng C

 

Câu hỏi 3 Trong phản ứng hóa học sau, Brom đóng vai trò là

SO2    +   Br2   +     2H2O   ®    H2SO4  +  2HBr

 

Đáp án 1 A: Chất khử
Đáp án 2 B: Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.     
Đáp án 3 C: Chất oxi hóa.
Đáp án 4 D: Không là chất oxi hóa không là chất khử.
Đáp án đúng C
Trả lời Số oxi hóa của Brom trước phản ứng là 0 (Vì Br2 là  đơn chất), sau phản ứng là -1. Số oxi hóa giảm nên Br2  là chất oxi hóa.

 

Câu hỏi 4 Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là:

                                                                    C. O2.                                                       D. HCl.

Đáp án 1 A: SO2
Đáp án 2 B: CO2
Đáp án 3 C: O2
Đáp án 4 D: CH4
Đáp án đúng A
Trả lời SO2    +   Br2   +     2H2O   ®    H2SO4  +  2HBr

 

 

Câu hỏi 5 Trong hợp chất, nguyên tố Flo thể hiện số oxi hóa là:

 

Đáp án 1 A: 0
Đáp án 2 B: -1
Đáp án 3 C: +1
Đáp án 4 D: +3
Đáp án đúng B
Trả lời Vì F có độ âm điện lớn nhất, nên chỉ hút electron, do vậy số oxi hóa duy nhất của F trong các hợp chất là -1.

 

Câu hỏi 6 Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa các chất thuộc dãy nào sau đây?

         

Đáp án 1 A: KCl, KClO3, Cl2
Đáp án 2 B: KCl, KClO, KOH
Đáp án 3 C: KCl, KClO3, KOH
Đáp án 4 D: KCl, KClO3
Đáp án đúng C
Trả lời Phản ứng : 3Cl2 +6 KOHđặc, nóng→5KCl +KClO3 +3H2O

Do KOH dư nên sản phẩm KCl, KClO3, KOH

 

Câu hỏi 7 Để điều chế clo, người ta có thể làm như sau:

 

Đáp án 1 A: Điện phân muối NaCl nóng chảy hoặc dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn.
Đáp án 2 B: Cho KMnO4 hoặc MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
Đáp án 3 C: Cho KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc
Đáp án 4 D: A hoặc B hoặc C.
Đáp án đúng D
Trả lời NaClNa + Cl2

NaCl + H2ONaOH + Cl2 + H2

16HCl + 2KMnO4→2KCl +2 MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O

4HCl+ MnO2→  MnCl2 + Cl2 +2H2O

12HCl+ 2KClO3→2KCl + 5Cl2 + 6H2O

 

 

Câu hỏi 7 Kim loại tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một loại muối clorua kim loại là:

         

Đáp án 1 A: Fe
Đáp án 2 B: Zn
Đáp án 3 C: Cu
Đáp án 4 D: Ag
Đáp án đúng B
Trả lời Vì Fe +2HCl→FeCl2 +H2

2Fe + Cl2→2FeCl3

→Fe tác dụng với axit HCl loãng và khí clo cho 2 muối clorua

Cu, Ag là 2 kim loại không tác dụng với dung dịch HCl do đứng sau H2 trong dãy điện hóa

 

Câu hỏi 8 Cho 56 lít khí clo (ở đktc) đi qua một lượng dư dung dịch nước vôi trong. Khối lượng clorua vôi tạo thành là:     

 

Đáp án 1 A: 254g.
Đáp án 2 B: 355g.
Đáp án 3 C: 317,5g
Đáp án 4 D: 190,5g
Đáp án đúng B
Trả lời   Cl2      +   Ca(OH)2 → CaOCl2 +H2O

2,5 mol              →       2,5 mol

Khối lượng clorua vôi tạo thành là:

2,5.(40+16+2.35,5)=317,5 gam       

 

 

Câu hỏi 9 Nếu lấy khối lượng KMnO4 , MnO2, KClO3 bằng nhau để cho tác dụng với dd HCl đặc, dư thì chất nào cho nhiều Clo hơn?

 

Đáp án 1 A: MnO2
Đáp án 2 B: KClO3
Đáp án 3 C: KMnO4
Đáp án 4 D: cả 3 chất như nhau
Đáp án đúng B
Trả lời 2KMnO4 +16HCl  →2KCl +2 MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O

a/158 mol →                                        2,5a/158 mol

MnO2+4HCl →  MnCl2 + Cl2 +2H2O

a/87 mol                         → a/87 mol

2KClO3+10HCl →2KCl + 5Cl2 + 6H2O

a/122,5 mol                           →2,5a/122,5 mol

Các em có thể lấy cụ thể 1 gam các chất hoặc a gam các chất.

tính số mol của clo thu được ở mỗi phản ứng

ở phản ứng 3(KClO3) thì thể tích clo thu được là lớn nhất.

  

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *