Bài tập lý thuyết về ESTE

Tổng hợp

ESTE

  1. Mục tiêu :
  2. Kiến thức :

HS biết được khái niệm về este,CTTQ, các tính chất cơ bản như tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng của este.

2 . Kĩ năng :

HS viết được các đồng phân este

Làm được các dạng bài tập cơ bản, viết các phản ứng thủy phân, đốt cháy.

  1. Thái độ : có hứng thú khi làm các dạng bài tập
  2. Phát triển năng lực

NL tính toán

-NL tổng hợp

  1. Chuẩn bị

1.GV: Hệ thống bài tập có phân dạng và theo mức độ

2.HS : ôn tập theo đề cương

III. Tiến trình dạy học

 A.Lý thuyết.

*Thay H trong nhóm –COOH (của axit cacboxylic) bằng gốc hidrocacbon  thu được este

*este là sản phẩm của phản ứng ancol với axit hữu cơ ( axit cacboxylic)

Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở (este no, đơn chức, mạch hở): CmH­­2m+1COOCm’H2m’+1 hay CnH2nO2 (m ≥ 0;m’ ≥ 1; n ≥ 2).

Este no, 2 chức: CnH2n-2O4

Este no, 3 chức: CnH2n-4O6

 Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)n

R (COOH)n +n R’OH →R(COO R’)n

Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)nR’

RCOOH + R’(OH)m RCOO )m R’

 Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)nR’

 Có thể đặt CTTQ của este : CxHyOz  (x, z ≥ 2; y là số chẵn, y £ 2x)hoặc RCOOR

Tên gọi: RCOOR= tên gốc R + tên gốc axit

H-COOCH3: metylfomat

C2H5-OOC-COO- C2H5: etyloxalat

C6H5COO-CH=CH2: vinylbenzoat

CH2=CH-COO-CH3: metylacrylat hay:CH3-OCO-CH=CH2

-Tính chất vật lí:

+ nhiệt độ sôi thấp hơn của axit và ancol

+ có mùi thơm đặc trưng và không độc

+ ít tan trong nước

Tính chất hóa học: este có tính chất của gốc và chức.

+ gốc: no, chưa no, thơm

+ chức: phản ứng thủy phân trong môi trường axit và môi trường bazo

Thuỷ phân một este đơn chức

   – Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch

             RCOOR’ + HOHRCOOH + R’OH 

Sản phẩm sau phản ứng gồm axit và: ancol hoặc andehit, xeton, phenol

Đây luôn là phản ứng thuận nghịch.

   – Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng

               RCOOR’ + NaOH   RCOONa + R’OH

Đây là phản ứng xảy ra hoàn toàn.

– Phản ứng gốc hidrocacbon :cộng hoặc trùng hợp

-H-COOR’tham gia phản ứng tráng gương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *