Bài tập lí thuyết kim loại

Ôn tập môn Hóa
 1. LÍ THUYẾT:

Câu1. Trường hợp xảy ra phản ứng là

 1. Cu + HCl (loãng)                                             B.Cu + H2SO4 (loãng)    

      C.Cu+HCl(loãng)+O2                                                       D. Cu + Pb(NO3)2 (loãng) 

Câu 2 :Cho các phản ứng sau :

       H2S + O2 (dư)  Khí X + H2O.

       NH3 + O2  Khí Y + H2O.

       NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O.

Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là

 1. SO2, NO,CO2 B. SO3, NO, NH3. C. SO3, N2, CO2.    D. SO2, N2, NH3.

Câu 3. Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là: 1,2,3,4

Câu 4:Có các thí nghiệm sau:

(I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4  loãng, nguội.        

(II) Sục khí SO2  vào nước brom.

(III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.    

(IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4  đặc, nguội.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là: A. 3.      B. 4.                                C. 1.        D. 2.

Câu5. Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là

 1. aspirin. B. moocphin.                C. Nicotin.                     D. cafein.

 Câu 6. Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là

 1. heroin, seduxen, erythromixin. B. penixilin, paradol, cocain.
 2. cocain, sedexen, cafein. D.ampixilin, erythromixin, cafein.

 Câu 7. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

 1. SO2 và NO2 B. CH4 và NH3.            C. CO và CH4.               D. CO và CO2.

 Câu 8. Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

 1. lưu huỳnh. B. cát.                            C. muối ăn.                    D. vôi sống.

Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 4,2g Fe và 6g Cu vào dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được 0,896 lít khí NO (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

 1. 5,4 g B. 11,0 g                     C. 10,8 g                     D. 11,8 g

Câu 10: Hai học sinh làm thí nghiệm với dung dịch X chứa hỗn hợp AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,01M. Học sinh A cho m gam Mg vào 200ml dung dịch X thu được 5 gam chất rắn và dung dịch Y. Học sinh B cho 0,78 gam kim loại T vào 200ml dung dịch X thu được 2,592 gam chất rắn và dung dịch Z. Biết kim loại T đứng trước Cu trong dãy điện hóa và có hóa trị II trong hợp chất.

 1. Giá trị của m là:A. 2,20 g B. 3,60 g C. 2,04 g                     D. 1,63 g
 2. Kim loại T là A. Sn B. Pb                           C. Zn                           D. Ni

Câu 11 : Cho các kim loại sau: Ag, Al, Cu, Fe. Trả lời các câu hỏi sau:

 • Kim loại có tính khử yếu nhất? Ag
 • Kim loại có tính khử mạnh nhất? Al
 • Kim loại nào dễ bị oxi hóa nhất?Al
 • Kim loại nào khó bị oxh  nhất?Ag
 • Kim loại dẫn điện tốt nhất là?Ag
 • Thứ tự dẫn điện các kim loại trên là?Ag,,Cu, Al, Fe
 • Thứ tự tăng dần tính khử các kim loại trên?Ag,,Cu, Fe,Al,
 • Thứ tự giảm dần tính khử các kim loại trên?Al, Fe, Cu ,Ag
 • Kim loại nào tác dụng với nước ở nhiệt độ cao? Fe
 • Kim loại nào tan trong dung dịch HCl? Al, Fe
 • Kim loại nào tác dụng với Clo và axit HCl cho cùng 1 muối ?Al
 • Kim loại không tác dụng với Oxi? Ag
 • Kim loại nào không phải là kim loại chuyển tiếp?Fe, Cu, Ag
 • Kim loại nào tan trong dung dịch NaOH? AL
 • Kim loại nào là kim loại nhẹ ?Al
 • Kim loại nào được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy từ oxit tương ứng?Al
 • Dung dịch muối sunfat của kim loại nào được dùng trong nông nghiệp chữa bệnh mốc sương cho cà chua, khoai tây?Cu
 • Nguyên tố nào có trong hemoglobin(huyết tố cầu) của máu, làm nhiệm vụ vận chuyển oxi, duy trì sự sống?Fe
 • Kim loại nào phổ biến nhất trong vỏ trái đất?Al
 • Nguyên tố nào đứng thứ ba sau oxi và silic về độ phổ biến trong vỏ trái đất?Al
 • Đất sét, mica, boxit, criolit, phèn chua, tecmit, corindon, saphia có chứa hợp chất của kim loại nào?Al
 • Hidroxit của kim loại nào vừa thể hiện tính axit vừa thể hiện tính bazo?Al
 • Kim loại nào là kim loại màu quan trọng nhất trong công nghiệp và kĩ thuật? Cu
 • Kim loại nào được điều chế từ quặng boxit?Al
 • Kim loại nào có tính nhiễm từ?Fe
 • Quặng manhetit chứa thành phần chính là oxit của kim loại nào?Fe
 • Kim loại nào phản xạ ánh sáng nhiều nhất? Ag

Câu 12: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Cr2(SO4)3.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] hoặc NaAlO2.

(c) Cho dung dịch NaF vào dung dịch AgNO3.

(d) Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuCl2.

(e) Cho hỗn hợp Al4C3 và CaC2 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

(g) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

 1. 4. B. 3. C. 6.                              D. 5.

Câu 13: Hỗn hợp tecmit dùng để hàn đường ray là hỗn hợp được trộn bột oxit sắt với bột kim loại nào?Al, Zn, Cu, Ag

Câu 14: Có bao nhiêu nguyên tố mà cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2?

 1. 9. B. 8. C. 7.                              D. 6.

Câu 15: Có bao nhiêu nguyên tố mà cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1? 3, 2,

Câu 16: sắt tây là hợp kim của sắt với ? Thiếc, chì, cacsbon, kẽm.

Câu 17: chất nào được dùng làm men trong cồng nghiệp gốm sứ và làm thủy tinh mờ?

SnO2, PbO2, CO2, SiO2.

Câu 18: vàng tây là hợp kim của vàng với kim loại nào?

 1. Cu và Ag Cu        C.Ag      D. Ag và Al

Câu 19: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

 1. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.                                 B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
 2. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *